zadzwoń do nas: 12 412 0447 | tel.kom.: 609 777 999 | 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 19
„Zyski są siłą napędową gospodarki rynkowej.
Im większe są zyski tym lepiej zaspokajane są potrzeby klientów."
:: Cennik
cennik

Na nowych klientów czekają duże rabaty – nawet przez kilka miesięcy!

Pierwszy miesiąc całkowicie za darmo!

Poniżej przedstawiamy cennik usług zaznaczając, że w sprawach nietypowych, ceny ustalane są indywidualnie po uprzedniej konsultacji z klientem.

Usługi Cena
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od 130 zł/m-c
Ewidencja Przychodów ( Ryczałt Ewidencjonowany ) od 70 zł/m-c
Księgi Rachunkowe (Handlowe) od 500 zł/m-c
Rozliczenia z ZUS od 50zł/m-c
 • Ewidencja Środków Trwałych ( Wykazy Środków Trwałych)
 • Karty przychodów pracowników·
 • Ewidencja Wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji, zeznań, i informacji podatkowych, w związku z realizacją umów, o których mowa wyżej
 • Ewidencja środków pieniężnych (rozrachunki)
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Ustalenie wysokości należnego podatku dochodowego od osiągniętego dochodu /straty PIT-5/PPE
 • Rozliczenie podatku od towarów i usług oraz sporządzenie comiesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowych
 • Sporządzanie raportów finansowych
 • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych i sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej
 • Ustalenie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat oraz sporządzenie comiesięcznych deklaracji na zaliczki od podatku dochodowego od dokonanych wypłat PIT-4
 • Przygotowanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • Przygotowanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia.
 • Przygotowanie comiesięcznych deklaracji ZUS przedsiębiorstwa.
 • Wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji ZUS w terminach ustawowych.
wliczone w jedną z cen wymienionych powyżej

 


Copyright © 2015 Economic Consulting
zadzwoń do nas: 12 412 0447 | tel.kom.: 609 777 999 | 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 19


Kancelaria Economic